Katrijn

‘Nico weet en kan veel, hij is thuis op alle taalniveaus – van punten en komma’s tot de indeling van langere teksten – en weet die kennis op een prettige manier over te brengen. Ik beveel de trainingen van Nico dan ook van harte aan!’ Katrijn de Pijper, beleidsmedewerker bij het ministerie van OCW, deelnemer aan de opleiding Zakelijk Redigeren van de Schrijversacademie.