Trainen

Ik heb bijna twintig jaar ervaring in het geven van schrijftrainingen en als (persoonlijke) schrijfcoach. Aan de Universiteit van Amsterdam gaf ik schrijfles aan eerstejaars geschiedenisstudenten, aan de ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen in Utrecht hoorcolleges Nederlands aan alle tweedejaars. Momenteel doceer ik aan de Schrijversacademie en de Vertalersvakschool. Ik geef zowel fysiek les als online (Zoom, Teams, Webex) en werk in opdracht van overheid én bedrijfsleven.

Zakelijke teksten
Voor de Schrijversacademie ontwikkelde ik een training Zakelijk redigeren, voor Creating Insights University geef ik trainingen zakelijk schrijven en piramideschrijven ‘2.0’.

Presentaties en workshops
Ik heb een groot aantal lezingen, workshops en presentaties voor uiteenlopende doelgroepen gegeven. Een voorbeeld is de lezing over het vertalen van natuurboeken die ik in juli 2022 hield tijdens de Literaire Vertaaldagen in Amsterdam.

Uiteenlopende onderwerpen
Onderwerpen waarover ik spreek of waarin in train: argumentatie, drogredenen, grammatica, politiek-bestuurlijk sensitief schrijven, piramideschrijven, redigeren, spelling, stilistiek, vertalen en zakelijke teksten. Ik verzorg zowel standaardtrainingen als maatwerk, toegesneden op de wensen, de situatie en de teksten van een organisatie.

Enkele opdrachtgevers:

 • Anderson Elffers Felix
 • Boertien Vergouwen Overduin
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Inspectie IenW
 • Intomart
 • IVA Beleidsonderzoek en Advies
 • Lumen
 • ministerie van Binnenlandse Zaken
 • ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • ministerie van Justitie en Veiligheid
 • ministerie van OCW
 • Nationale Nederlanden
 • Pré Wonen
 • Rijkswaterstaat
 • Rode Kruis Ziekenhuis
 • Zorgcirkel

Foto: © Chris van Houts